Δερματολογία
Comments Off
Ποια είναι η φιλοσοφία της δερματολογίας

Η δερματολογία, είναι η ειδικότητα εκείνη της ιατρικής που ασχολείται με την καλή υγεία του δέρματος.

Το δέρμα, είναι το όριο μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού κόσμου. Περικλείει τον εσωτερικό μας εαυτό. Αποτελεί τον μανδύα και το όριο ανάμεσα στο εγώ μας και στο περιβάλλον μας. Η εικόνα του και η κατάσταση του, αντικατοπτρίζουν τη σύνθεση ανάμεσα στις εξωτερικές επιδράσεις που υπάρχουν από το περιβάλλον, εκείνες τις επιδράσεις που εμείς επιτρέπουμε να έχει το περιβάλλον στο δέρμα και της έκφρασης του χαρακτήρα μας, των συναισθημάτων μας καθώς και της κληρονομικότητας και της γενετικής προδιάθεσης μας.

Ο ρόλος του δερματολόγου, είναι να προσπαθεί να διατηρήσει στα μέτρα του δυνατού, το δέρμα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση: η φιλοσοφία της δερματολογίας, είναι η τέχνη του να παράσχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες στη διάθεση του ασθενούς-ανθρώπου που προστρέχει σε εμάς τους δερματολόγους, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλή υγεία του δέρματος και να ελαττώσουμε ή να εξαλείψουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση του. Ο ρόλος του δερματολόγου δεν περιορίζεται μόνον στον περιορισμό ή την εξάλειψη της υφιστάμενης παθολογίας του δέρματος, αλλά επεκτείνεται στην εκπαίδευση του ασθενή που στόχο έχει την πρόληψη της έκθεσης στους βλαπτικούς παράγοντες του περιβάλλοντος καθώς και στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του, ούτως ώστε να ελαττωθούν στα μέτρα του δυνατού, όλα εκείνα τα στοιχεία του χαρακτήρα του που επιδρούν στην καλή υγεία του δέρματος. Αυτό προϋποθέτει, ενσυναίσθηση, (δηλαδή ταύτιση του ιατρού-θεράποντα με τον ασθενή), ψυχολογική υποστήριξη και έντονη αλληλεπίδραση με τον ασθενή.

Συμπερασματικά, η φιλοσοφία της δερματολογίας είναι η αποκατάσταση των προβλημάτων του δέρματος, η πρόληψη και η βελτίωση της κατάστασης αυτού, μέσα από την αλληλεπίδραση ασθενούς-ιατρού, προς όφελος του πρώτου.

X