Η μεγάλη συγκέντρωση μελανοκυττάρων στην κεράτινη στοιβάδα του δέρματος, ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία αλλά και ως αποτέλεσμα ορμονικών μεταβολών, οδηγεί στην εμφάνιση δυσχρωμιών.

Η επιλεκτική φωτοθερμόλυση δρα στον χρωμοφόρο ιστό-στόχο: τη μελανίνη. Όμως από μόνη της αυτή η δράση δεν είναι αρκετή. Η σχετική αναλογία της μελανίνης στο δέρμα συχνά είναι συγκρίσιμη με αυτή των μελαγχρωματικών βλαβών (ιδιαίτερα σε σκούρους φωτότυπους). Ως ακολούθως, χάνεται το προτέρημα της επιλεκτικής δράσης, συνοδευόμενη με πεπερασμένη αποτελεσματικότητα.

Τη λύση όμως μας δίνει η συνδυαστική δράση L.H.E. !

Με την παράπλευρη χρήση της θερμότητας (χρήση της συνδυαστικής παλμοσειράς), βελτιστοποιείται η απορρόφηση φωτονίων από την μελαγχρωματική βλάβη και η θερμοκρασία γύρω επιδερμίδας δεν ξεπερνά καν τους 37ΟC! Με την έναρξη λοιπόν της θερμότητας αυξάνεται σημαντικά η θερμοκρασία πάνω στη μελαχρωματική βλάβη (75ΟC) και επιτυγχάνεται η καταστροφή της.

Η συνδυαστική δράση του φωτός και της εκπεμπόμενης θερμότητας από την πηγή L.H.E. είναι αθροιστική και ικανή να ξεπεράσει με ασφάλεια το κατώφλι της μη αντιστρέψιμης βλάβης που προκαλείται από την αλματώδη άνοδο της θερμοκρασίας στον στόχο, λόγω της εξάχνωσης των συσσωματώσεων μελανίνης στη μελαγχρωματική βλάβη, ενώ παράλληλα διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία της επιδερμίδας.

Η αποκατάσταση γίνεται απόλυτα ελεγχόμενα και χωρίς κίνδυνο βλάβης ή δυσχρωμίας του υγιούς ιστού, διότι με κάθε συνεδρία επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη επιλεκτική εξάχνωση της βλάβης, ανάλογα πάντα με το βάθος και την έκτασή της.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επισκεφθείτε έναν εξειδικευμένο και καταρτισμένο στο αντικείμενο δερματολόγο, για να επιλέξετε την καταλληλότερη για το δέρμα σας θεραπεία αλλά και τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν τη και το αποτέλεσμα: π.χ. προηγούμενες θεραπείες / πλαστικές επεμβάσεις, κ.λπ.