Ιστορικό: Services

Δερματίτιδα

Πρόκειται για μία φλεγμονώδη αντίδραση του δέρματος σε μια ποικιλία εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων που επιδρούν