Το  δέρμα, όπως και όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματος, υφίσταται μέσα από τη πάροδο του χρόνου, τη διαδικασία της γήρανσης. Θα πρέπει να διακρίνουμε τη γήρανση, σε δύο κατηγορίες: τη γονιδιακή γήρανση, που είναι γενετικά καθορισμένη και την περιβαλλοντική γήρανση, η οποία είναι αποτέλεσμα επίδρασης παραγόντων του περιβάλλοντος. Τέτοιοι Read More →